eShop & sklad

Obnova s.r.o. / ĽanovéFarby.sk

Námestie sv. Trojice 22
SK-96901 Banská Štiavnica
eMail: shop@obnova.eu
Pre osobný odber volajte/píšte vopred.

sídlo & fakturácia

Obnova s.r.o. / ĽanovéFarby.sk
Andreja Kmeťa 12
SK-96901 Banská Štiavnica
eMail: info@obnova.eu

0944 233 799

Registrácia a účet

Obnova s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 16829/S

IČO: 36820652
DIČ: 2022437571
IČ DPH: SK2022437571

Číslo účtu: 1435708002/5600 * Prima banka Slovensko, a.s., (IBAN: SK08 5600 0000 0014 3570 8002), Swift kód: (KOMASK2X), Označenie banky: PKBA